ఉత్పత్తి సామగ్రి

సామగ్రి ఖాతా

సంఖ్య :JL- 7.1.3â 01 ”01

క్రమ సంఖ్య

పేరు

ఎగ్లిష్ పేరు

సంఖ్య

యూనిట్

తయారీదారు

విభాగం

1

160TåŽ ‹åŠ›

160 టి ప్రెస్ మెషిన్

1

 

ç ”§éƒ¨

2

300 టి åŽ ‹åŠ›

300 టి ప్రెస్ మెషిన్

3

 

ç ”§éƒ¨

3

400 టి åŽ ‹åŠ›

400 టి ప్రెస్ మెషిన్

1

 

ç ”§éƒ¨

4

600 టి åŽ ‹åŠ›

600 టి ప్రెస్ మెషిన్

1

 

ç ”§éƒ¨

5

100 టి å †

100 టి ప్రెస్ మెషిన్

6

 

ç ”§éƒ¨

6

60Tå

60 టి ప్రెస్ మెషిన్

5

 

ç ”§éƒ¨

7

120å ƒç “” µç ‚

120 కిలోవాట్ల విద్యుత్ కొలిమి

2

 

ç ”§éƒ¨

8

160å ƒç “” µç ‚

160 కిలోవాట్ల విద్యుత్ కొలిమి

2

 

ç ”§éƒ¨

9

200å ƒç “” µç ‚

200 కిలోవాట్ల విద్యుత్ కొలిమి

2

 

ç ”§éƒ¨

10

液åŽ

హైడ్రాలిక్ ప్రెస్

1

 

ç ”§éƒ¨

11

å¹³å ©

ఫ్లాట్ పీర్ మెషిన్

1

 

ç ”§éƒ¨

12

æ ‹‰ 力 è¯ • 验机

తన్యత పరీక్ష యంత్రం

1

 

ç ”§éƒ¨

13

å– · ç ‚

ఇసుక పేలుడు యంత్రం

2

 

ç ”§éƒ¨

14

è½|åº

లాథే యంత్రం

3

 

ç ”§éƒ¨

15

æ¿ €… ‰ åˆ ‡ å

లేజర్ కటింగ్ మెషిన్

1

 

ç ”§éƒ¨

16

æ å¼¯æ º

బెండింగ్ యంత్రం

1

 

ç ”§éƒ¨

17

对ç

బట్ వెల్డింగ్ యంత్రం

2

 

ç ”§éƒ¨

18

ä¸ ‹– ™

ఖాళీ యంత్రం

2

 

ç ”§éƒ¨

19

é ’» ”

డ్రిల్లింగ్ మెషిన్

10

 

ç ”§éƒ¨

20

æ ”» ä¸

ట్యాపింగ్ మెషిన్

10

 

ç ”§éƒ¨